วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
นายสุขุม สินสายออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สนับสนุนมหกรรมทักษะวิชาการคีตะมวยไทยจำนวน 3000 บาทมอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น
     

นายสุขุม  สินสายออ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  สนับสนุนมหกรรมทักษะวิชาการคีตะมวยไทยจำนวน 3000 บาทมอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ::..วันที่ส่ง : 2023-12-07 อ่าน : 36