วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุพรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
     

โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุพรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่              นายอ้ม ทองศร โดยมี นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี ได้มีการแสดงจากโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ในชุดการแสดงรำขวัณข้าวและการแสดงทักษะมวยกากล

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 29