วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ตรวจเยี่ยนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
     

ในวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 ตรวจเยี่ยนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวสมลักษณ์ วิจบ และและนางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ในภาคเรียนที่ 2/2566

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 38