วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “Optician” ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด
     

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายภาคิณ บุบผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “Optician” ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาการมองเห็นได้รับการตรวจวัดสุขภาพสายตาแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งนักเรียนได้รับความอนุเคราะห์การตัดแว่นสายตา จำนวน 1 ราย คือเด็กหญิงนริศรา ลัคซอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมแก้ววิทยาขอขอบคุณ โครงการ “Optician” ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัดเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

รายงานโดย : โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 24