วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566
     

     วันที่ 8  ธันวาคม 2566 นางอัจฉริยะกรณ์  รัชชนะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 ตามระเบียบวาระการประชุมของกลุ่มการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียน

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 29