วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
     

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยายจิ๋วจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ระหว่างวันที่ 27  พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2566  นำโดย ดร.ปฏิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการและคุณครูประจำชั้นได้ทราบถึงข้อมูล ความเห็นของผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 27