วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
     

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ได้จัดประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ราย คือ 1. นางสาวพัชรินทร์ นันทวิริยาภรณ์  2.นายอดิศักดิ์  โพธิ์นอก โดยมีคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน คือ 1.นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2.นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจะบก   3. นางนันทิชา  น้อยสี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ...ขอขอบพระคุณคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะกรรมการทุกท่าน  ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป เพื่อเป็นครูมืออาชีพ .....

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 28