วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ช่วงที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
     

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ช่วงที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 9 – 31 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดชัยภูมิ และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างสรรค์งานเทศกาล  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สถานศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ/ภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 41