วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน
     

ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จะจัดสอบแข่งขันตามโครงการส่งเสริมทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ในการนี้โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ส่งประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่องการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมโครงกรดังกล่าว ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 39