วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
กิจกรรมการจัดเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) โรงเรียนคุณภาพ สพป.ชัยภูมิ 3
     

  ดู "รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิเขต 3"            https://youtu.be/WXID_KaOzvM?si=GT7rNWXiJTn-tNch

 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2023-12-19 อ่าน : 70