วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารผสม
     

สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารผสม

โดย จ.ส.อ.พงษ์สิทธิ์  กุลพญา

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยางเครือ

https://drive.google.com/drive/folders/1Ei9ABt7qMbXhhCspzgQo9rWek9zp7KP_?usp=sharing

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านยางเครือ ::..วันที่ส่ง : 2024-01-07 อ่าน : 50