วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%)
     

แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%)  

บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด โอนเข้าบัญชีวันที่ 15 มกราคม 2567  บัญชีธนาคารออมสิน และ ธกส. โอนเข้าบัญชีวันที่ 17 มกราคม 2567

ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบยอดเงินในบัญชี และออกใบเสร็จรับเงิน ส่งมาที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-01-19 อ่าน : 65