วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
     

โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)ได้จัดทำนวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานตามแบบ BANJAN MODEL

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ::..วันที่ส่ง : 2024-01-26 อ่าน : 49