วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การกำชับ มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง และขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  1. ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  2. พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
  3. สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  4. ลดการทำกิจกรรมนอกอาคาร ในกรณีที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ (สีเหลือง) งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในกรณีที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)
  5. ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่เสมอ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย เพื่อขอรับการสนับสนุน
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-07 อ่าน : 27