วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือบุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมตอบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังเหตุดังกล่าว ตามแบบรายงานออนไลน์ (หนังสือสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ ศธ 04040/ว449 ลว. 6 กุมภาพันธ์​ 2567) ในระบบ Smart Area

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-07 อ่าน : 25