วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์ “โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2567”
     

ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2567 เพื่อพัฒนางานของเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดการพัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ให้มีผลดำเนินงานเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมโครงการจะมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก สำหรับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.utokapat.org หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-158-0999 (คุณธาราพันธ์ หรือ คุณฮาลีเมาะห์) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-08 อ่าน : 17