วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมการประกวดในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2567
     

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 6 มีนาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 67 พรรษา 4 กรกฏาคม 2567 และอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้านโปงลาง ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา/เครือข่าย ในสังกัด เชิญชวนส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้าร่วมการประกวดฯ โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-08 อ่าน : 18