วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
     

ด้วย โรงเรียนพุทธธรรม วัดทรงศิลา พระอารามหลวง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัด สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนสายสามัญศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6(ม.1-ม.6) และเปิดสอนนักธรรมชั้นตรี,โท,เอก บาลีชั้นประโยค 1-2,ป.ธ.3 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 -6 ประจำปีการศึกษา 2567 ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อให้แก่นักเรียน(นักเรียนชาย) ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามและสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-08 อ่าน : 18