วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
     

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ว่า สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา กำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาล หัวข้อ วินัย ครู และความรับผิดทางละเมิด ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ทางระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Facebook Live  โดยไม่มีค่าใช่จ่าย สามาร๔เข้าร่วมโครงการ ผ่าน QR CODE ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้เข้าร่วมจะได้วุฒิบัตร Online จากศาลปกครองนครราชสีมา

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-09 อ่าน : 21