วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ การสอบ ONET ชั้น ม.3 แก่ตัวแทนศูนย์สอบ
     

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.00 น คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบรับมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( o-net ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566  จากศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เพื่อส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบให้แก่คณะกรรมการประจำสนามสอบณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการนี้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบในการรับมอบข้อสอบ o-net ณห้องประชุม จัตุภูมิสพป. ชัยภูมิเขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-11 อ่าน : 13