วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3
     

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายวรายุทธ ทวีลาภผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง้า และสนามสอบโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว ทั้งนี้เพื่อกำกับติดตามให้คำแนะนำในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนดรวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้าทดสอบฯ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-11 อ่าน : 35