วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด 2 สนาม
     

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา.09.00 น.สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว  และสนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส ทั้งนี้ เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่ และนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-02-11 อ่าน : 22