วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566
     

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ::..วันที่ส่ง : 2024-02-12 อ่าน : 13