วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การประชุมปรึกษาหารือวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
     

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก นางสาวพชรภรณ์ รัตนวิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอินทรักษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ::..วันที่ส่ง : 2024-02-12 อ่าน : 9