วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน "เรียนดี มีความสุข"
     

วันที่ 30 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน "เรียนดี มีความสุข" ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ::..วันที่ส่ง : 2024-02-12 อ่าน : 9