วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566
     

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดยมีว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ทั้งนี้เพื่อกำกับติดตามให้คำแนะนำในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2024-02-12 อ่าน : 9