วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ข้อพึงปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสสัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"
     

วันที่ 30 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ข้อพึงปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสสัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ::..วันที่ส่ง : 2024-02-12 อ่าน : 8