วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
     

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นำโดย นายภาคิณ บุบผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (O-NET) ประจำปี 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอด ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีนายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่ายบึงชวน เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา การทดสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานโดย : โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ::..วันที่ส่ง : 2024-02-12 อ่าน : 9