วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
สอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
     

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ชาลีแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ลูกอินทร์ และนางสาวอรวรรณ เงื่อกระโทก นำนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 คน เข้าร่วมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองตอ ::..วันที่ส่ง : 2024-02-12 อ่าน : 14