วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
โครงสร้าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3