วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
โครงสร้าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3