วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565โครงสร้าง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3