วัน พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โครงสร้าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3