วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนบ้านวังตาท้าวประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [12 กรกฎาคม 2565]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา [05 กรกฎาคม 2565]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [24 มิถุนายน 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [02 มิถุนายน 2565]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธ [20 พฤษภาคม 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [11 พฤษภาคม 2565]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) [03 พฤษภาคม 2565]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาท้าว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาออเล็กทรอนิกส์ ( e [03 พฤษภาคม 2565]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำป [29 เมษายน 2565]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [11 เมษายน 2565]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [01 เมษายน 2565]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [31 มีนาคม 2565]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [24 มีนาคม 2565]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [18 กุมภาพันธ์ 2565]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก โดยวิธีการคัดเลือก [18 มกราคม 2565]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 [11 มกราคม 2565]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยวิธีคัดเลือก [05 มกราคม 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (จำนวน ๒ หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ธันวาคม 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ธันวาคม 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ธันวาคม 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ธันวาคม 2564]
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 (จำนวน 2 หลัง) [14 ธันวาคม 2564]
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 [14 ธันวาคม 2564]
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารห้องสมุด [14 ธันวาคม 2564]
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน [14 ธันวาคม 2564]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [04 ธันวาคม 2564]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 [29 พฤศจิกายน 2564]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [10 พฤศจิกายน 2564]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 [06 ตุลาคม 2564]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมทักษะสำหรับรูปแบบการสอน On hand [28 กันยายน 2564]
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แหล่งประกาศ