วัน ศุกร์ ที่ 09 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565