วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565