วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564