วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม