วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)