วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร