วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
โครงสร้าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3