วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1เม.ย.65 เขต 3 บรรจุครูผู้ช่วย 13 ราย
2เม.ย.65 เขต3ประชุมเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1-65
3ก.พ.65 เขต 3 ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย1
4ก.ค.65 ผอ.เขตเปิด อบรม ทำผลงานOBEC AWARDS1
6ก.ค.65 ผอ.เขตประชุมกิจกรรมศน.-ก.ต.ป.น1
7มิ.ย.65 เขต 3 คัดเลือก 38 ค(2)-1
7เม.ย.65 ประเมินรอง ผอ.ร.ร.ใหม่ 4 คน1
8มิ.ย.65 ผอ.เขตเป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมแม่ผอ.บุญเรือง1
9มิ.ย.65 เขต 3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีศรีชัยภูมิ1
14มิ.ย.65ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังกลุ่มบุคคล1
18มี.ค.65 ผอ.เขตประธานประชุมเลื่อนเงินเดือนผบ.ครู บุคลากรทางการศึกษา1
18เม.ย.65 เขต 3 ตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน1
19พ.ค.65 เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย
19เม.ย.65 ผอ.เขต ร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชขั้นสายสะพาย
20มิ.ย.65 รองนิมิตรประชุมอัตรากำลัง กลุ่มบุคคลทางออนไลน์ผ่านระบบZoom1
23ก.พ.65 ศน.ศึกษาดูงาน สพป.นม.5-1
23ก.พ.65รองนิมิตรประชุมย้ายผบ.เพิ่มเติม
23พ.ค.65 พิธีประดับอินทรธนู ครูผู้ช่วย 151 คน1
25พ.ค.65 ผอ.เขตนำบุคลากรออกกำลังกายเต้นบาสโลบ1
25เม.ย.65 ผอ.เขตและคณะกรรมการ ประเมินชพ.ผอ.ร.ร.บ้านดอนกอก1
31มี.ค.65 เขต 3 ยินดีกับบุคลากรในสังกัด สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ที่ 1-1
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ