วัน ศุกร์ ที่ 09 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา และนาฏศิลป์
การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ (แนบท้ายประกาศ)
สนามสอบ
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หมู่ที่ 1 บ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
:::..สำหรับ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
แผนผังสนามสอบ
แผนผังห้องสอบ
แผนที่บน google map
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารหมู่ที่ 12 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
:::..สำหรับ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา และนาฏศิลป์
แผนผังสนามสอบ
แผนผังห้องสอบ
แผนที่บน google map
สถิติการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ วัน ศุกร์ ที่ 09 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ]
ผู้สมัครทั้งหมด

1278

คณิตศาสตร์

281

ดนตรีศึกษา

62

นาฏศิลป์

154

ศิลปศึกษา

106

คอมพิวเตอร์

675

สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 - 6 มิถุนายน 2566
ที่
กลุ่มวิชา
จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน
รวมทั้งสิ้น
31 พ.ค.66
1 มิ.ย.66
2 มิ.ย.66
3 มิ.ย.66
4 มิ.ย.66
5 มิ.ย.66
6 มิ.ย.66
1 คณิตศาสตร์ 54 30 31 96 44 13 13 281
2 ดนตรีศึกษา 9 9 1 22 9 3 9 62
3 นาฏศิลป์ 11 18 17 52 26 17 13 154
4 ศิลปศึกษา 13 6 12 38 16 12 9 106
5 คอมพิวเตอร์ 124 78 71 218 93 48 43 675
รวม 211 141 132 426 188 93 87 1278
รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2566


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่จะสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขัน
ใบสมัคร
หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน (สำหรับข้าราชการอื่น หรือพนักงานท้องถิ่น ที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง [ ใหม่ ]
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ตั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ค้นหาที่พักใกล้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3