วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
div class="col-lg-12">
สอบ ผอ.รร.และ รอง ผอ.รร.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Timetine
15-21 ส.ค.66 รับสมัครสอบรายละเอียด
ภายใน 24 ส.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียด
9 ก.ย.66 สอบภาค ก
ภายใน 13 ก.ย.66 ประกาศผล ภาค ก รายละเอียด
18-22 ก.ย.66 ประเมิน ภาค ข และ ค
23-24 ก.ย.66 สอบสัมภาษณ์
ภายใน 29 ก.ย.66 ประกาศผลประกาศผล