ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พนักงาน อัตราจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

หน้าแรก พิมพ์สลิปข้าราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ตัวอย่าง : 0000000000000
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 245 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130 โทร. 0 4405 6385-6 โทรสาร 0 4405 6387-8
Version 2020.02 by : DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3
credit : DL-ICT สพป.เลย เขต 1