ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2565
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

พิมพ์หนังสือรับรองของ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [ คลิกที่นี่ ]

นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว :
1. ผู้รับบำนาญ1127
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา1714
3. ลูกจ้างประจำ37
4. พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว470