หนังสือรับรองการหักภาษี 2564

สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


กรอกเลขประจำตัวประชาชนพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับลูกจ้างชั่วคราว [ คลิกที่นี่ ]


นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว :
1. ผู้รับบำนาญ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ลูกจ้างประจำ
4. ลูกจ้างชั่วคราว