ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการไม่เล่นพนันฟุตบอล 2022-11-30 บ้านประดู่งาม 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-30 บ้านตลุกคูณพัฒนา 8
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-29 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2022-11-29 บ้านวังกะทะ 3
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายทุ่งกระเจียว 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมสัมมนาวิชาการและประชาสัมพันธ์โครงการ 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษาสู่ยุทธศาสตร์สถานศึกษายุคดิจิทัล (SWOT Analysis in the Digital age)" 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-29 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 2
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 2022-11-29 บ้านตลุกคูณพัฒนา 8
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 2022-11-29 บ้านตลุกคูณพัฒนา 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด the diary 2022-11-29 บ้านประดู่งาม 4
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กิจกรรมของโรงเรียน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 2022-11-28 อนุบาลเทพสถิต 3
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 2022-11-28 อนุบาลเทพสถิต 4
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-28 บ้านวังอ้ายจีด 3
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน 2022-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-28 บ้านวังอ้ายจีด 8
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-28 บ้านยางเกี่ยวแฝก 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนนำร่องการจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อนภายในโรงเรียน 2022-11-28 บ้านเสลี่ยงทอง 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-28 บ้านโป่งนกพิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่าย 2022-11-28 บ้านสามหลักพัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2022-11-28 บ้านซับหมี 21
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย”โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 2022-11-28 บ้านเสลี่ยงทอง 3
กิจกรรมของโรงเรียน บูรณาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จากรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถานบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-28 หินฝนวิทยาคม 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลลีกยุวชน รุ่นไม่เกิน 10 ปี ศูนย์กีฬาชุมชนชวนลีก 2022 2022-11-28 จอมแก้ววิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานนำนักเรียนชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2022-11-28 บ้านดงลาน 11
กิจกรรมของโรงเรียน เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-28 บ้านโป่งนกพิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2 – ป.3 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 2022-11-27 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-27 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2
กิจกรรมของโรงเรียน ๒๕ พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2
กิจกรรมของโรงเรียน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2
กิจกรรมของโรงเรียน TO BE NUMBER 1 กิจกรรมประกวดเต้น ตำบลหนองบัวโคก 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 1
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันเกมการศึกษา พญาแล VTEA Crosswords A-math Kumkom Challenge 2022 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2022-11-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 7
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-26 บ้านซับใหม่ 6
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-26 บ้านซับใหม่ 4
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เครือข่ายลุ่มบึงละหาน 2022-11-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 63
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน 2022-11-26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 18
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 2022-11-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 12
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2022-11-26 บ้านห้วยยาง 9
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 6 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2022-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-26 บ้านไร่พัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 2022-11-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 28
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 2022-11-26 บ้านโป่งเกต 6
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2022-11-26 บ้านโป่งเกต 5
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-25 บ้านวังกะทะ 6
กิจกรรมของโรงเรียน ศึกษาเรียนรู้ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 2022-11-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 9
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2565 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวอภิรญา ฐานวิสัย 2022-11-25 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-25 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบานและเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 4
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 5
กิจกรรมของโรงเรียน “กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด” 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 6
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 4
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 8
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 2022-11-25 บ้านสำนักตูมกา 5
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท พูลอุดม จำกัด เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มันสำปะหลัง 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 2
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาผ่าน เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 10
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย นายคณาธิป ถาวรกาย 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 4
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 3
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-25 หัวสระวิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-25 บ้านดงลาน 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-25 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสนามจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย (บึงชวน) ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนชวนวิทยา 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่ายครั้งที่ 70 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565 2022-11-24 อนุบาลเทพสถิต 4
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2022-11-24 บ้านไร่พัฒนา 5
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด อ.เนินสง่า 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดหวัด โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ ขับเคลื่อนกิจกรรม The Diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-24 บ้านเดื่อ 8
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-24 บ้านเดื่อ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 2022-11-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ขับเคลื่อนกิจกรรม The Diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 11
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล OBEC Awards ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 2022-11-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-24 บ้านสำนักตูมกา 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน 2022-11-24 จอมแก้ววิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-24 บ้านสำนักตูมกา 5
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนมูลนิธิร่วมจิต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2022-11-24 บ้านบุฉนวน 7
กิจกรรมของโรงเรียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2022-11-23 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)ได้รับการติดตามโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จากปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2022-11-23 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 41/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ “เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” 2022-11-23 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-23 บ้านวังขอนสัก 7
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย นางประภัสสร กลับกลาง มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาดำเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary  บันทึกประวัติศาส 2022-11-23 บ้านละหานค่าย 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) อบรมนักเรียนตามโครงการวัยเรียนวัยใส รักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" 2022-11-23 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 3
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-23 บ้านยางเกี่ยวแฝก 6
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน การกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2022-11-23 บ้านวังขอนสัก 26
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-22 อนุบาลเทพสถิต 8
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน THE DAIRY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-22 บ้านไร่พัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2022-11-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สอบธรรมศึกษา ประจำปี2565 2022-11-22 รังงามวิทยา 3
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 2022-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนบาดทะยักและวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 2022-11-22 รังงามวิทยา 3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2022-11-21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รับมอบเงินบริจาค 2022-11-21 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(ENGLISH CAMP) ประจำปีการศึกษา 2565  2022-11-21 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 7
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้(ค่ายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2022-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ กับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านช่องทาง YouTube 2022-11-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม Kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 10
กิจกรรมของโรงเรียน นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 6
กิจกรรมของโรงเรียน นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 6
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 4
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-21 บ้านโป่งนกพิทยา 8
กิจกรรมของโรงเรียน นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2022-11-21 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 15
กิจกรรมของโรงเรียน “THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย” โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2022-11-21 บ้านหัวสะพาน 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำสัปดาห์ 2022-11-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2022-11-21 บ้านละหานค่าย 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-21 บ้านวังตะเฆ่ 4
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 7
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 5
กิจกรรมของโรงเรียน การสนับสนุนและบริการชุมชนในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล กฐินสามัคคีวัดโนนสะอาด 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 4
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาจากชมรมคนชัยภูมิบ้านเดียวกัน 2022-11-21 บ้านสำนักตูมกา 5
กิจกรรมของโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-11-21 บ้านสำนักตูมกา 18
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8
กิจกรรมของโรงเรียน เผยแพร่ศาสนา 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 6
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีเจ็บป่วย 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2022-11-20 โป่งขุนเพชร 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-11-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2565 2022-11-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-19 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 40
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 13
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบุญกฐินสามัคคีบ้านท่าช้าง ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 อนุบาลเทพสถิต 7
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านไร่พัฒนา 10
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม..รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-18 บ้านประดู่งาม 11
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2022-11-18 บ้านหนองขาม 10
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 2022-11-18 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 2022-11-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-17 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก 2022-11-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 13
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุม PLC วางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย Learning loss ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-11-17 หัวสระวิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 7
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 7
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน “..การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565..” 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 4
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปี งบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนา 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเก็บกู้มันสำปะหลังในแปลงสาธิต 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง ปี ๒๕๖๕ 2022-11-17 บ้านใหม่นาดี 7
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2022-11-17 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๕ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 7
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน 2022-11-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านไร่พัฒนา 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 8
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ 2022-11-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 64
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดความเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 รังงามวิทยา 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง 2022-11-16 รังงามวิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง 2022-11-16 รังงามวิทยา 9
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรังงาม 2022-11-16 รังงามวิทยา 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเครือข่ายโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ครูมืออาชีพ 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-16 ซับมงคลวิทยา 31
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้าย มาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2022-11-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2022-11-16 บ้านเกาะมะนาว 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 (ธรรมศึกษา) 2022-11-16 ชุมชนชวนวิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเป็นโรงเรียนสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) 2022-11-15 บ้านไร่พัฒนา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนิคม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-15 บ้านส้มป่อย 14
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2565 2022-11-15 บ้านส้มป่อย 11
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประ 2022-11-15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา) 2022-11-15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2022-11-15 หินฝนวิทยาคม 13
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th