ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 2) 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ของศูนย์ซีมีโอ 2023-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - ส.พ.ฐ. ยุวชน ประจำปี 2023-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th