ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ 2024-03-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบฟร์อมขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 2023-05-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 228
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ 2023-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 311
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมสัมมนาวิชาการและประชาสัมพันธ์โครงการ 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 283

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th