ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 17 พฤศจิการยน 2565คณะกรรมการนิเทศ เครือข่ายลุ่มบึงละหานได้ลงพื้นที่ ตามโรงเรียนในเครือข่ายลุ่มบึงละหาน เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมี นายบรรพต ทองเกิด รองประธานกรรมการ นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล กรรมการ นายวรายุทธ ทวีลาภ กรรมการ และเลขานุการ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)ได้ทำการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งบุคลากรและนักเรียน

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-18 อ่าน : 66
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th