ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายงานโดย : โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ::..วันที่ส่ง : 2022-11-18 อ่าน : 67

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th