ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านประดู่งาม..รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

17 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนบ้านประดู่งาม..รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านประดู่งาม ::..วันที่ส่ง : 2022-11-18 อ่าน : 10
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th