ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

        วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)   ได้ต้อนรับคณะนิเทศ  ติดตาม  การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายวุฒิพงศ์   ตั้งไพโรจน์วงศ์  ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล –หัวทะเล  นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)    และนางสุกัญญา  ประทุมวงศ์    ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล  –หัวทะเล   เพื่อให้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน   พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่   ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะนิเทศในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-18 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th