ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และได้เยี่ยมชม ให้คำแนะนำคณะครูในการจัดเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถม ที่กำลังจะมาถึง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-18 อ่าน : 9
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th